Khai thác và xuất khẩu khoáng sản

Khai thác mỏ

Công ty Cổ phần Vina Tân Á Việt Nam khoan và khai thác mỏ – chuyên ngành khoan địa chất, cung cấp các thiết bị khoan, sản phẩm dịch vụ về khoan địa chất, khoan mỏ, địa chất khoáng sản