Chuyên mục: ĐÁ XÂY DỰNG

Blog

Đá 1×2

Tháng Năm 4, 2018

– Chủng loại hàng hóa: Đá 1x2 A – Tình trạng: Còn hàng – Kích thước : 10 x 28mm ( hoặc nhiều loại kích cỡ khác như: 10 x 25 mm còn gọi là đá 1×2 bê tông; 10 x 22 mm còn gọi là đá 1×2 quy cách ( đá 1×1 ), 10 x 16 mm,… tuy theo nhu cầu sử

Đọc thêm
Blog

Đá 2×4

Tháng Năm 4, 2018

- Chủng loại hàng hóa: Đá 2 x 4 A - Tình trạng: Còn hàng - Kích thước : 20mm x 40mm - Khối lượng riêng:             2.705 g/cm3 - Khối lượng thể tích:          2.703 g/cm3 - Cỡ hạt nhỏ nhất – Dmin: 20mm - Cỡ hạt lớn nhất

Đọc thêm
Blog

Đá 4×6

Tháng Năm 4, 2018

- Chủng loại hàng hóa: Đá 4x6 - Tình trạng: Còn hàng - Kích thước : 40mm x 60mm - Khối lượng riêng:             2.705 g/cm3 - Khối lượng thể tích:          2.705 g/cm3 - Cỡ hạt nhỏ nhất – Dmin: 40mm - Cỡ hạt lớn nhất –

Đọc thêm